[1]
S. Iskrić, “In memoriam of Dr. Volker Magnus”, Acta Bot. Croat., vol. 69, no. 1, Apr. 2010.