Li, Yu-Jie, Ji-Shu Guo, Hong-Ping Ni, Ying-Yan Huang, John Patrick Kociolek, and Yan-Ling Li. 2023. “Placoneis Modaomensis Sp. Nov. (Bacillariophyta; Cymbellaceae), a New Species from Guangdong Province, China”. Acta Botanica Croatica 82 (2):87-95. https://doi.org/10.37427/botcro-2023-009.