(1)
Grozeva, N. H.; Gerdzhikova, M. A.; Pavlov, D.; Panayotova, G.; Todorova, M. Morphological Variability of the Bulgarian Endemic Betonica Bulgarica Degen Et Neic. (Lamiaceae) from Sinite Kamani Natural Park, Eastern Balkan Range. Acta Bot. Croat. 2016, 75.