[1]
Grozeva, N.H., Gerdzhikova, M.A., Pavlov, D., Panayotova, G. and Todorova, M. 2016. Morphological variability of the Bulgarian endemic Betonica bulgarica Degen et Neic. (Lamiaceae) from Sinite Kamani Natural Park, Eastern Balkan Range. Acta Botanica Croatica. 75, 1 (Apr. 2016).